OPT là gì?

Optional Practical Training (OPT) – tạm dịch là Thực tập không bắt buộc – là chương trình việc làm cho phép du học sinh quốc tế đang học hoặc tốt nghiệp từ các trường đại học, cao đẳng của Mỹ có thể giam gia làm việc thực tế tại Mỹ trong khoảng thời gian 12 tháng, liên quan trực tiếp đến ngành đang theo học

  • OPT trước khi tốt nghiệp: cho phép sinh viên đi làm trong niên học
  • OPT sau khi tốt nghiệp: cho phép sinh viên đi làm sau khi đã tốt nghiệp hoặc hoàn tất các chương trình học

Yêu cầu:

  • Sinh viên phải đăng ký học toàn thời gian và đã hoàn thành ít nhất 1 niên học (tương đương với 3 quarters/2 học kì) với visa F1
  • Chưa sử dụng hết tổng cộng 12 tháng cho chương trình trước cho cùng một mức học 
  • Đang ở Mỹ với visa F1 còn có hiệu lực tại thời điểm đăng ký hồ sơ
  • Vị trí làm việc phải liên quan trực tiếp đến ngành học và đào tạo

Lợi ích của chương trình

Thông qua OPT, sinh viên được phép sử dụng tối đa 12 tháng (hoặc hơn cho khối ngành STEM) để thực tập đúng chuyên ngành của mình cho các công ty tại Mỹ. Được thực tập và làm việc đúng chuyên ngành của mình, sinh viên có cơ hội rèn luyện kĩ năng chuyên môn và cách áp dụng vào công việc thực tế. Các kĩ năng và kinh nghiệm này sẽ là lợi thế to lớn khi các sinh viên quốc tế về nước cũng như con đường sự nghiệp sau này.

 

Bạn có đủ tiêu chuẩn để tham gia chương trình OPT? Đừng chần chờ, điền vào mẫu sau để được biết thêm thông tin về cách thức nộp đơn.

Hay đơn giản bạn chỉ muốn tìm hiểu thêm về chương trình, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi tại info@wiccgroup.com