Lợi ích của việc tuyển dụng thực tập sinh J-1

  • Không phải chi trả các chi phí phát sinh khác
  • Ứng viên là những cá nhân tài năng và được trang bị những kiến thức cần thiết để có thể sẵn sàng làm việc
  • Ứng viên J1 đều là sinh viên Đại học/Cao đẳng và có kinh nghiệm làm việc trực tiếp với ngành học
  • Miễn các khoản thuế kèm theo (Ứng viên sẽ tự thanh toán bảo hiểm, nhà ở, phương tiện đi lại và các chi phí cá nhân khác)