Cách viết họ và tên đầy đủ trong tiếng Anh

Nếu bạn tên là Nguyễn Nam, chúc mừng bạn. Bạn sẽ không bị kéo vào vòng luẩn quẩn và nhiều lúc gặp rắc rối như những bạn có tên gồm 3 chữ như Nguyễn Minh Anh hay đau đầu hơn như các bạn tên có 4 chữ như Trần Thị Lệ Thu.

Vậy thế nào là cách viết đúng khi điền đơn ở Mỹ, hoặc đơn được cung cấp bởi các tổ chức, cá nhân ở Mỹ?

Trước tiên, bạn cần phân biệt cách người Mỹ gọi các phần trong tên

Thông thường, tên ở Mỹ sẽ viết ngược lại theo kiểu viết của người viết, tức là tên trước họ sau. Trừ khi có hướng dẫn chi tiết, còn thông thường, người Mỹ sẽ viết tên theo thứ tự: First name – Middle Name – Last name.

First name, hay một số nơi gọi là Given name: tức là tên gọi của bạn

Middle name: tên đêm của bạn

Last name, hay còn gọi là Family name, Surname: họ của bạn

Quy tắc viết tên trong tiếng Mỹ

First name – Middle Name – Last name

Ví dụ: Steven Jobs có tên đầy đủ là Steven Paul Jobs thì Steven là tên gọi, Paul là tên đệm, và Jobs là họ

Tương tự mới Mark Zuckerberg với tên đầy đủ là Mark Elliot Zuckerberg thì Mark là tên gọi, Elliot là tên đệm và Zuckerberg là họ.

Đối với tên tiếng Việt, ví dụ tên bạn là Nguyễn Minh Anh

First name: Danh hoặc Thành Danh

Middle name: Thành

Last name: Nguyễn

Cách điền họ và tên trong các mẫu đơn

  • Khi chỉ có 2 ô First name – Last name

Ví dụ: Tên bạn là Trần Lệ Thu

Bạn có thể điền

First name: Thu

Last name: Tran

  • Khi có 3 ô First Nam – last name – Middle Name

Ví dụ: tên bạn là Lê Thị Như Ý

Bạn có thể điền là 

First name: Y

Midle name: Thi Nhu

Last name: Le

Như vậy nếu bạn tên có 3 chữ ví dụ như Nguyễn Minh Anh, tên bạn sẽ được viết đúng là Anh Minh Nguyen. Nếu tên bạn có 4 chữ, ví dụ như Hồ Thị Thu Thảo, full name của bạn sẽ được viết là Thao Thi Thu Ho.

Các bạn lưu ý để không phải mất hàng tiếng đồng hồ tại văn phòng của USCIS (US Citizen and Immigrant Services – Dịch vụ Di trú và Công dân Hoà Kỳ) hoặc chờ mất nửa ngày tại DMV để thay đổi các giấy tờ của bản thân nhé.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *